Plan zajęć dla dzieci

Basen „MEWA” Sikornik ul. Mewy 36

Zajęcia dla grup początkujących:
Poniedziałek godz. 16.00

Wtorek godz. 16.00 i 17.00
Czwartek godz. 16.00 i 17.00
Zajęcia dla grup średnio-zaawansowanych:
Poniedziałek godz. 16.00

Wtorek godz. 16.00 i 17.00
Czwartek godz. 16.00, 17.00
Zajęcia dla grup zaawansowanych:
Wtorek godz. 16.00, 17.00 i 19.00

Basen „OLIMPIJCZYK” ul. Oriona 120

Zajęcia dla grup początkujących WYPŁYCENIE:
Środa godz. 18.00
Piątek godz. 16.00
Zajęcia dla grup średnio-zaawansowanych:
Środa godz. 18.00
Piątek godz. 16.00
Zajęcia dla grup zaawansowanych:
Środa godz. 18.00 i 19.00